CAXA CAD尺寸标注时如何插入特殊符号?

  • CAXA CAD尺寸标注时如何插入特殊符号?已关闭评论
  • 184 views
  • A+
所属分类:CAXA
摘要

CAXA CAD 电子图板的文字编辑器以及常用的标注功能都提供了“插入”功能。

CAXA CAD 电子图板的文字编辑器以及常用的标注功能都提供了“插入”功能。
CAXA CAD尺寸标注时如何插入特殊符号?
可以插入下图所示的各种常用特殊符号:
CAXA CAD尺寸标注时如何插入特殊符号?